गोपनीयता र नीति

यता शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा कर भने खारेज भएको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा लाग्दै आएको भ्याटको व्यवस्था पनि खारेज भएको हो । बजेटमार्फत नै सार्वजनिक विदालयले आयात गर्ने ३० सिटे वा त्योभन्दा ठूला बसमा ७५ प्रतिशतसम्म भन्सार छुट हुने भएको छ । त्यस्ता बसमा लाग्ने अन्तःशुल्क भने पुरै खारेज गरिएको छ ।

Tools